domsmyndighet

Oversettelser

domsmyndighet

jurisdiction