embete

Oversettelser

embete

office, postoffice ('embətə)
substantiv nøytrum
høyere statsstilling gjøre noe i embets medfør