empiri

Søk relatert til empiri: empirisk
Oversettelser

empiri

(əmpɪˈɾiː)
substantiv maskulin entall/singular
1. kunnskap el. dyktighet ervervet gjennom erfaring støtte seg til empirien
2. data som er samlet inn, dokumentasjon en påstand som mangler empiri