endelig karakter

Oversettelser

endelig karakter

finality