etisk

Oversettelser

etisk

ethicalأَخْلَاقيّetickýetiskethischηθικόςéticoeettinenéthiqueetičkietico倫理的な윤리적인ethischetycznyéticoэтическийetiskตามหลักจริยธรรมahlakicó đạo đức民族的 ('eːtɪsk)
adjektiv
som angår el. er i overensstemmelse med etikken en etisk forsvarlig virksomhet