etter alt å dømme

Oversettelser

etter alt å dømme

ostensibly