etter minnet

Oversettelser

etter minnet

from memory