etter prøving og feiling

Oversettelser

etter prøving og feiling

hit-or-miss