etterlatenskaper

Oversettelser

etterlatenskaper

('etəɾlɑːtənskɑːpəɾ)
substantiv flertall/plural
1. effekter etter en avdød hente noens etterlatenskaper
2. humoristisk ekskrementer hundens etterlatenskaper