få dårlig rykte

Oversettelser

få dårlig rykte

blot one's copybook