få lite ut av

Oversettelser

få lite ut av

make little of