følgelig

Oversettelser

følgelig

accordingly, hence, therefore ('fœlgəlɪ)
adverb
altså, ergo Kurset er obligatorisk, følgelig er vi nødt til å delta.