faktum

Oversettelser

faktum

fact ('fɑktʉm)
substantiv nøytrum
faktisk omstendighet, kjensgjerning Det er et faktum at ... studere fakta