falk

Oversettelser

falk

falcon, kestrelfauconсокол (fɑlk)
substantiv maskulin
en rovfugl tårnfalk vandrefalk
ha falkeblikk - ha et skarpt og gjennomtrengende blikk, få med seg alt