falle sammen

Oversettelser

falle sammen

coincide, break down

falle sammen

přihodit se současně

falle sammen

ske samtidig

falle sammen

zusammenfallen

falle sammen

συμπίπτω

falle sammen

coincidir

falle sammen

sattua samaan aikaan

falle sammen

coïncider

falle sammen

podudarati se

falle sammen

coincidere

falle sammen

同時に起こる

falle sammen

동시에 일어나다

falle sammen

samenvallen

falle sammen

zbiec się

falle sammen

coincidir

falle sammen

совпадать

falle sammen

sammanfalla

falle sammen

สอดคล้องกันพอดี

falle sammen

çakışmak

falle sammen

trùng lặp

falle sammen

巧合