fauna

Oversettelser

fauna

faunaحَيَوَاناتfaunafaunaFaunaπανίδαfaunaeläimistöfaunefaunafauna動物相동물군faunafaunafaunaфаунаfaunaสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆhayvanathệ động vật动物群 ('fæʉnɑ)
substantiv maskulin
dyreliv flora og fauna