fekte

Oversettelser

fekte

fence ('fektə)
verb intransitiv
1. kjempe med hugg- el. stikkvåpen (også for sport) fekte med hverandre
2. vifte, gestikulere fekte med armene