fellesskap

Oversettelser

fellesskap

colony, fellowship ('feləskɑːp)
substantiv nøytrum
sameksistens; kollektiv være inkludert i fellesskapet bofellesskap