fellesskapsfølelse

Oversettelser

fellesskapsfølelse

fellow-feeling