femkant

Oversettelser

femkant

pentagon

femkant

femkant

femkant

Fünfeck

femkant

pentágono

femkant

viisikulmio

femkant

pentagone

femkant

vijfhoek