flyktig

Oversettelser

flyktig

casual, fugitive, passing, transient, transitory, volatile ('flyktɪ)
adjektiv
kortvarig, lite inngående et flyktig bekjentskap