flytende tilstand

Oversettelser

flytende tilstand

flux