fnyse

Oversettelser

fnyse

snortschnaubenarrugarbouillonner ('fnyːsə)
verb intransitiv
puste kraftig ut av nesen for å vise forakt fnyse av et forslag