fordi

Oversettelser

fordi

because, for, sincecar, comme, parce queلأَنَّprotožefordidennεπειδήporquekoskajerperché・・・だから...때문에omdatponieważporqueпотому чтоeftersomเพราะว่าçünkü因为 (fɔɾˈdiː)
konjunksjon
1. av den grunn at Jeg kunne ikke komme fordi jeg var syk.
2. selv om, trass i Han er ikke ferdig utlært fordi om han har tatt eksamen.