forebyggende metode

Oversettelser

forebyggende metode

deterrent