forkortelse for

Oversettelser

forkortelse for

short for