forkortet utgave

Oversettelser

forkortet utgave

abridgment