formulere

Oversettelser

formulere

(fɔɾmʉˈleːɾə)
verb transitiv
gi (en viss) språklig form formulere et spørsmål

formulere

phrase, formulate, word
verb refleksiv
ordlegge seg, uttrykke Han formulerer seg klossete.