forstyrrelse av offentlig ro og orden

Oversettelser

forstyrrelse av offentlig ro og orden

breach of the peace