forsyne med proviant

Oversettelser

forsyne med proviant

provision