forsyne seg med mer enn sin del

Oversettelser

forsyne seg med mer enn sin del

hog