fradrag

Oversettelser

fradrag

deduction ('fɾɑːdɾɑːg)
substantiv nøytrum
beløp som trekkes fra noe skattefradrag