fraksjon

Oversettelser

fraksjon

faction (fɾɑkˈʃuːn)
substantiv maskulin
mindre del av en gruppering som inntar samme standpunkt el. holdning i en bestemt sak Partiet delte seg i to fraksjoner.