gå i forbønn

Oversettelser

gå i forbønn

intercede