gå og henge

Oversettelser

gå og henge

hang about/around