gå til verks

Oversettelser

gå til verks

proceed