gang

Oversettelser

gang

march, aisle, time, passage, run, seamMalcorridorходьба (gɑŋ)
substantiv maskulin
1. det å gå, gange; fart, bevegelse, virksomhet kappgang sette i gang noe
ha noe på gang - ha noe i emning
være på gang - være i emning
2. hvordan noe forløper livets gang
gå sin gang - forløpe slik det må
3. (smalt) rom, korridor; entré en lang gang ta av seg skoene i gangen
4. om tid el. frekvens Det har skjedd flere ganger.
gang på gang - ved flere anledninger, stadig
hver (eneste) gang - alltid
med én (eneste) gang - straks, sporenstreks Kom hit med én gang!
én gang - ved ett tilfelle, på ett tidspunkt Jeg husker én gang da ...
en gang - på ett eller annet tidspunkt Du vil vel forstå det en gang. Det var en gang en konge ...
noen gang - noensinne Har du noen gang følt det slik?
den gang(en) - da, på den tid Den gang hadde vi jo ikke innlagt vann.
en gang til - om igjen, igjen Si det en gang til!
tenke seg om to ganger - tenke seg godt om, tenke grundig over noe