gi godtgjøring

Oversettelser

gi godtgjøring

remunerate