gitter

Oversettelser

gitter

bar, grate, grid, lattice ('gitəɾ)
substantiv nøytrum
stengsel (el. nett) av parallelle el. kryssende stenger gitter foran vinduene