gjøre engelsk

Oversettelser

gjøre engelsk

anglicise, anglicize