gjøre store framskritt

Oversettelser

gjøre store framskritt

make great strides