glissen

Oversettelser

glissen

sparse ('glisən)
adjektiv
spredt, mots. tett Området er glissent befolket. en glissen forsamling