gripe med klør

Oversettelser

gripe med klør

claw