guddommelig befaling

Oversettelser

guddommelig befaling

commandment