gudsjammerlig

Oversettelser

gudsjammerlig

pitiable