gunst

Oversettelser

gunst

favour (gʉnst)
substantiv maskulin entall/singular
velvilje; favør stå høyt i gunst