høytidelig innsetting

Oversettelser

høytidelig innsetting

investiture