halvhjertet holdning

Oversettelser

halvhjertet holdning

half-heartedness