handikap

Oversettelser

handikap

disability, handicap (ˈhændɪkæp)
substantiv nøytrum
1. psykisk el. fysisk hemning for utfoldelse være født med handikap
2. utjevning av mulighetene til deltakerne i konkurranse stille med handikap