hang

Oversettelser

hang

bent, propensity (hɑŋ)
substantiv maskulin-nøytrum entall/singular
svakhet, tilbøyelighet ha en hang til å drikke alkohol